Design

Za sve materijale koje izrađujemo u tisku nudimo kompletnu uslugu, od grafičkog dizajna i pripreme za tisak, do potrebne digitalne simulacijama koje šaljemo vama na uvid prije same izrade. Neovisno da li trebate reklamu, oslikano vozilo, plakat ili letak, Vašu ideju sprovesti ćemo u djelo, a ako nemate ideju kako bi to trebalo izgledati, mi ćemo Vam pomoći s našim savjetima, profesionalno i u kratkom roku.